VETMATE SON KULLANICI KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

VetMate UYGULAMASI (“Uygulama”) Soğuksu mahallesi pamir sokak çubuklu evleri 11.blok daire 7 adresine mukim. vetmateapp@gmail.com Kayıtlı Elektronik Posta adresine sahiptir. İşbu VETMATE UYGULAMASI SON KULLANICI KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ’nin (“Sözleşme”) sonunda yer alan ("TAMAM”) tuşunu seçmeden önce bu "Sözleşme’nin hüküm ve koşullarını dikkatle okuduğumuzu, kabul, beyan ve taahhüt ederim. İşbu Sözleşme, son kullanıcı olan tarafım (“Son Kullanıcı”) ile Vetmate arasında olup, Uygulama’nın üyelik ve kullanım koşullarını ve içeriğini bildiğimi ve Uygulama’yı yükleyerek, kopyalayarak, görüntüleyerek ya da kullanarak işbu Sözleşme hükümleri ile bağlı kalacağımı,

 1. Son Kullanıcı olarak, Uygulama’yı cihazıma indirerek aşağıda yer alan tüm şart ve koşullar ile bağlı olacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim:
  1. Uygulama’yı cihazıma indirerek kullanmakla veya Uygulama içeriğini görüntülemekle işbu Kullanım Koşulları’nı okumuş, anlamış ve bu koşulları kabul etmiş olduğumu,
  2. Uygulama’yı cihazıma indirdiğimde 10 krediye sahip olacağıma, kredimlerim bittikten sonra daha fazla alan krediye ihtiyaç duymam durumunda k ücreti karşılığında kredi satın alabileceğimi ve bu durumda kredi ücreti ödemem gerektiğini bildiğimi,
  3. Uygulama’ya Android ya da IOS işletim sistemine sahip tüm akıllı telefonlar, tablet veya diğer elektronik cihazlar üzerinden erişebileceğimi,
  4. Uygulama kullanımından kaynaklanabilecek maliyet ve zarardan Vetmate, üreticisi firma, distribütör firma ve/veya Uygulama’yı geliştiren 3. firmaların sorumlu olmayacağını,
  5. Uygulama’ya giriş yaparken kullandığım şahsıma ait şifreyi başkalarıyla paylaşmamam, şifrenin güvenliğini sağlamak için gereken her türlü önlemi almam, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, e-mail bilgilerini, GSM numaralarını, şifrelerini kullanmamam, verilerine izinsiz olarak ulaşmamam gerektiğini, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluklardan ve/veya yaptırımlardan sorumlu olacağımı, Vetmate, kullanıcıların şifrelerinin, üyelik hesaplarının, GSM numaralarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu olmayacağını bildiğimi,
  6. Uygulama’ya giriş yaparken beyan ettiğim tüm bilgilerin kendime ait, doğru ve güncel olduğunu, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai yaptırımlardan sorumlu olacağımı,
  7. Vetmate ‘in, işbu Sözleşme’de değişiklik yapabileceğini, Sözleşme koşullarını iptal edebileceğini ve/veya yeni koşullar ekleyebileceğini, yapılan herhangi bir değişiklikten sonra Uygulama’yı kullanmaya devam etmem durumunda bunun söz konusu değişiklikleri kabul ettiğim anlamına geleceğini,
  8. İşbu Sözleşme’de yer alan hükümlerin herhangi birine aykırı davranmam halinde Vetmate üyeliğimi iptal edebileceğini,
  9. Vetmate ‘in Uygulama üzerindeki faaliyetlerimi sebep göstermeksizin ve uyarmaksızın derhal kısıtlayabileceğini, erteleyebileceğini ya da üyeliğimi sonlandırabileceğini
  10. Kişisel verilerimin, detayları işbu Kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan VETMATE Veri Koruma Politikası kapsamında sunulan şekilde, 6698 Sayılı Kanununda yer alan hukuki sebeplerin yanında iş geliştirme, reklam faaliyetleri sürdürme, analitik faaliyetler yürütme, hizmet kalitesi sağlama, Uygulama’nın operasyonelliğini devam ettirme, izinsiz ve hileli kullanımları tespit etme gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere VETMATE Veri Koruma Politikası metninde belirtilen kapsamda işlenebileceğini,

  kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 2. Yazılım ve kaynak kodları dahil olmak üzere, Uygulama’ya ilişkin ve Uygulama içinde yer alan tüm materyallerin, Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince aşağıdaki şekilde korunmakta olduğunu;
  1. Uygulama kapsamında muhafaza ettiğim kayıtların üzerindeki tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduklarını veya ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in 48 ve 52nci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye’de ve tüm Dünyada yukarıda sayılanlar da dahil her türlü ürün/ platform/ malzeme/ organizasyon/ mecrada vs. geçerli olmak üzere üçüncü kişilere de devredilebilecek biçimde devraldığımı, bu içerik /eserler dolayısı ile Meslek Birliklerine ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  2. Son Kullanıcı işbu Sözleşmede ileride yapılabilecek olası değişiklikler ile aksi öngörülmedikçe işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyecek, herhangi bir sebeple üçüncü bir şahsı bu Sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına ortak edemeyecektir.
  3. VETMATE, her zaman için işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, herhangi bir 3. kişi veya kuruluşa veya grup şirketine aynı koşullarda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın devredebilecektir. Bu durum, Kullanıcıların yükümlülüklerini işbu Sözleşme’de öngörülen şartlar kapsamında yerine getirmelerine engel değildir.
  4. Son Kullanıcılar, kişisel verilerinin, 6698 Sayılı kanununda yer alan hukuki sebeplerin yanında iş geliştirme, reklam faaliyetleri sürdürme, analitik faaliyetler yürütme, hizmet kalitesi sağlama, Uygulama’nın operasyonelliğini devam ettirme, izinsiz ve hileli kullanımları tespit etme gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere işlenebileceğini kabul etmektedir. Son Kullanıcılar, VETMATE ‘in, iştiraklerinin ya da bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya anlaşmalı olduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede işbu Sözleşme’de yer alan amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak saklanabileceğini ve işlenebileceğini kabul ederler.
  5. VETMATE, kişisel verileri sayılan amaçlarla ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından çıkarılacak olan düzenlemelere uyumlu olarak VETMATE’in Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini devredebileceği yurt içinde veya yurt dışına üçüncü kişi veya kuruluşa veya grup şirketine aynı koşullarda aktarabilecektir.

  bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 3. Uygulama’nın kullanımı ile ilgili olarak cep telefonu, bilgisayar, kamera veya diğer cihazlarda oluşabilecek her türlü hasar ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü zarar sorumluluğu tarafıma ait olduğunu, Uygulama’nın kullanımı halinde meydana gelecek hiçbir olay nedeni ile VetMate ‘i, sorumlu tutulamayacağını,
  1. Kamu düzenine, ahlaka, üçüncü kişilerin kişilik ve sair haklarına aykırılık teşkil eden, ticari anlamda haksız rekabet veya başkalarının ticari itibardan faydalanma ve sair şeklinde hukuka aykırı her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlü olduğumu,
  2. Uygulama’ya bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiçbir içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceğimi ve Uygulama’nın sunulmasını engelleyecek aktivitelerde bulunmayacağımı,
 4. Kişisel bilgilerimin VETMATE tarafında, mevzuata uygun olarak ve bu çerçevede belirlenmiş kurallar ile korunacağını, VETMATE’in faaliyet gösterdiği elektronik haberleşme sektöründe düzenleyici ve denetleyici otorite olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, ve/veya Kanun, yönetmelik veya bir mahkeme emri ile diğer kurumların kişisel bilgilerin paylaşılmasını talep ettiği durumlarda, yasalara uygun olarak kişisel bilgilerimi paylaşacağını, Uygulama’dan yararlanmakla kişisel bilgilerimin VETMATE sunucularında saklandığını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
  1. Daha iyi hizmet alabilmem için Uygulama’ya vermiş olduğum bilgilerimin kampanya, servis ve hizmetleri ile ilgili tanıtım, pazarlama amacıyla yapılan duyuruların tarafıma iletilmesi amacıyla VETMATEl tarafından kullanılmasına izin vermiş olduğumu,

  bildiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

VETMATE VERİ KORUMA POLİTİKASI

İşbu Veri Koruma Politikası’nın (“Politika”) amacı, soğuksu mahallesi pamir sokak çubuklu evleri 11.blok daire 7 adresinde tarafından sunulmakta olan Vet Mate uygulamasının (“Uygulama”) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya varsa üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Politika’da tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında VetMate Son Kullanıcı Kullanım Koşulları Sözleşmesi’ndeki (“ Kullanıcı Sözleşmesi”) tanımlar dikkate alınacaktır. VetMate, Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. VetMate kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olarak her türlü kanuni yükümlülüğe uygun hareket edecektir.

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Soğuksu mahallesi pamir sokak çubuklu evleri 11.blok daire:7 BEYKOZ/İSTANBUL adresinden veya vetmateapp@gmail.com adresinden soru dilek ve görüşleriyle bize ulaşabilmektedir.
Veteriner Hekim Mehmet KOÇ